สินค้าและบริการ

Computer / Web Application

ออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาโปรแกรม แอพพลิเคชั่น ด้วยภาษา HTML, CSS, PHP, Java Script, XML, XHTML, C# ติดต่อฐานข้อมูล MySQL, Oracle, Microsoft Access, Microsoft SQL Server

Mobile Application

ออกแบบและพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ  Android, iOS พัฒนาด้วยภาษา Java Script, HTML, C# ติดต่อฐานข้อมูล MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server

IT Consulting

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับออกแบบและพัฒนา Computer / Web Application และออกแบบและพัฒนา Mobile Application โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะที่จะมาเชื่อมระบบเทคโนโลยี เข้ากับระบบในองค์กรของลูกค้าและป้องกันปัญหาที่จะเกิดในภายภาคหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welcome to service and consultation