Computer / Web Application

 

 

ด้วยประสบการณ์ ที่เชี่ยวชาญ เรามีนักพัฒนาที่สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่น ตามความต้องการของลูกค้า และยังช่วยแนะนำเสนอมุมมองที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่ระบบของลูกค้าด้วย

 

 

 

 

- ออกแบบเว็บไซต์

- พัฒนาโปรแกรม

- พัฒนาแอพพลิเคชั่น

 

ภาษาเขียน

HTML, CSS, PHP, Java Script, XML, XHTML, C#

 

 

 

 

 

Database 

MySQL, Oracle, Microsoft Access, Microsoft SQL Server 

 

 

รองรับการทำงานได้หลายรูปแบบทุกหน้าจอการใช้งาน